Historia

Resident Broker Ubezpieczeniowy" Sp. z o. o. powstała w 1999 roku. Początkowo działała pod nazwą "Relpol Broker". Założycielami Spółki były osoby fizyczne związane od wielu lat z sektorami ubezpieczeń - Mirosław Grodzki i Marzena Fedan-Walczak oraz podmiot giełdowy RELPOL S.A.
Na historię firmy składa się także wieloletnia praca jej udziałowców, prowadzących wcześniej działalność brokerską na lokalnym rynku. Profesjonalne przygotowanie merytoryczne oraz dorobek pracy sięgający pierwszej połowy lat 90-tych dają najlepszą rękojmię należytego wykonywania czynności brokerskich oraz pozwalają ocenić Spółkę i świadczone przez nią usługi jako sprawdzone i godne zaufania. Zmiana nazwy Spółki w 2005 roku na "Resident Broker Ubezpieczeniowy" Sp. z o.o. była konsekwencją przekształceń własnościowych oraz zmiany strategii działania i wizerunku firmy.
Misja

Jako dewizę w działaniu przyjmujemy zasadę ścisłej współpracy z Klientem przez cały okres trwania programu. Nasze zainteresowanie Klientem nie kończy się w momencie finalizacji umów ubezpieczenia.

Służymy Państwu pomocą w rozwiązywaniu codziennych problemów ubezpieczeniowych. Zdajemy sobie bowiem sprawę z faktu, iż jakość serwisu ubezpieczeniowego ocenia się po sprawności działania w ujęciu całościowym.

Standard usług brokerskich wyraża się poprzez efektywność administrowania i bieżącego monitorowania realizowanego programu ubezpieczeniowego oraz jego dostosowanie do zmieniających się potrzeb.
Jak skorzystać z naszych usług?

Broker ubezpieczeniowy działa w imieniu i w interesie Ubezpieczającego. Do wykonywania czynności prawnych koniecznym staje się przekazanie brokerowi przez Klienta stosownego upoważnienia - tzw. listu brokerskiego. Po zapoznaniu się ze specyfiką prowadzonej przez Klienta działalności, podejmujemy się stworzenia programu ubezpieczeniowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Konstruując zakres proponowanej ochrony ubezpieczeniowej konsultujemy z Państwem nasze propozycje, aby spełnić oczekiwania i wymagania.

Kolejny etap pracy to negocjacje prowadzone z zakładami ubezpieczeń w celu przedstawienia ofert ubezpieczenia, jak najlepiej dostosowanych do poczynionych wcześniej ustaleń, odbiegających od warunków standardowo oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Następnie dokonujemy szczegółowych porównań i analiz uzyskanych ofert, tak aby wspólnie dokonać najwłaściwszego wyboru, przedstawiając stosowne uzasadnienia i rekomendacje.

Z chwilą zawarcia umów ubezpieczenia, w dalszym ciągu pozostajemy do dyspozycji Klienta, nadzorując poprawność realizacji umowy, dostosowując warunki umowy do zmieniającej się sytuacji w zakresie ryzyka.
Spokojny sen przedsiębiorcy to cenny dar.
Prowadzenie własnej firmy wymaga dużej odporności na stres.
My na co dzień zajmujemy się ograniczaniem poziomu stresu naszych Klientów.
Jako profesjonaliści w dziedzinie ubezpieczeń troszczymy się o to, aby Twoja firma mogła bezpiecznie rosnąć
Daj nam szansę abyśmy mogli zatroszczyć się o Twój spokojny sen.
.