Uprawiasz Triathlon?

To bardzo ambitny sport. Ciągłe dążenie do poprawy wyników wiąże się z nieustannym treningiem kondycyjnym, ale także wymaga odpowiedniego sprzętu, szczególnie w zakresie rywalizacji rowerowej.

Dobry rower triathlonowy może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Do tej pory jednak możliwości uzyskania odpowiedniej ochrony dla rowerów sportowych na rynku polskim były ograniczone. Po pierwsze udział w zawodach sportowych i wyczynowe uprawianie tego sportu nie podlegało ochronie i było wyłączone z ubezpieczenia. Drugi problem to wartość roweru a więc suma ubezpieczenia jaką Ubezpieczyciele akceptują. Do tej pory trudno było ubezpieczyć rower o wartości większej niż kilka tysięcy złotych.

Na szczęście możemy o tym mówić w czasie przeszłym.

Firma Resident Broker przygotowała autorski program ubezpieczenia CASCO roweru triathlonowego pod nazwą "MÓJ DROGI ROWER"

Program został opracowany przy udziale osób ze środowiska triathlonu i znających realia oraz zagrożenia wiążące się ze specyfiką tego sportu. Jest on adresowany do osób uprawiających triathlon, którym zależy na ograniczeniu ryzyka uszkodzenia lub utraty roweru. Jest to pierwszy dostępny na rynku polskim program dla osób uczestniczących w zawodach i wyczynowo uprawiających ten sport, gdzie zakres ubezpieczenia jest znacznie szerszy od typowego ubezpieczenia rowerowego. Daje ochronę w czasie użytkowania roweru i jego przechowywania, ale także w trakcie transportu roweru (samochodem, samolotem, transportem lotniczym, kolejowym lub wodnym), oraz w czasie pobytu w hotelu. Ubezpieczenie działa w trakcie wyczynowych lub amatorskich zawodów sportowych (w tym także w czasie powierzenia go organizatorowi zawodów - w tzw. strefie zmian). Z takim ubezpieczeniem nawet żywioły takie jak ogień, powódź huragan i inne a także rabunek lub dewastacja sprzętu są nie straszne. Ochrona działa na terenie całej Europy. Możliwe są także modyfikacje obejmujące inne rodzaje rowerów sportowych.

Poniższa tabela obrazuje jak szeroki jest zakres ubezpieczenia roweru w programie "MÓJ DROGI ROWER" w porównaniu z innymi dostępnymi formami ubezpieczenia roweru.
Zakres ochrony Polisa mieszkaniowa Polisa rowerowa "MÓJ DROGI ROWER"
Suma ubezpieczenia do pełnej wartości zakupy Zależy od sumy ubezpieczenia mienia ruchomego w mieszkaniu Max 5-6T zł TAK
Ubezpieczenie do wartości odtworzeniowej nowej NIE NIE TAK
Zdarzenia losowe (żywioły) TAK TAK TAK
Kradzież z włamaniem do domu TAK TAK TAK
Kradzież z włamaniem do hotelu NIE NIE TAK
Rabunek w miejscu zamieszkania TAK NIE TAK
Rabunek poza miejscem zamieszkania 5-10% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego w mieszkaniu TAK TAK
Dewastacja NIE NIE TAK
Utrata / uszkodzenie roweru w czasie transportu lotniczego NIE NIE TAK
Utrata / uszkodzenie roweru w czasie transportu wodnego NIE NIE TAK
Utrata / uszkodzenie roweru w czasie transportu kolejowego NIE NIE TAK
Utrata / uszkodzenie roweru w czasie transportu samochodem NIE NIE TAK
Uszkodzenie roweru w wyniku zderzenia z pojazdami, zwierzętami, osobami NIE NIE TAK
Uszkodzenie roweru w wyniku upadku rowerzysty NIE NIE TAK
Udział w zawodach - wyczynowe lub amatorskie uprawianie sportu NIE NIE TAK
Ochrona w czasie powierzenia roweru organizatorowi zawodów (np. w strefie zmian) NIE NIE TAK
Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem roweru sportowego KLIKNIJ