Firma funkcjonuje i odnosi sukcesy pod warunkiem doboru odpowiedniej kadry pracowniczej. Doświadczony manager wie ile czasu i zaangażowania wymaga pozyskanie dobrego kandydata i wdrożenie go do pracy na określonym stanowisku. Wymagania firm wobec kadry rosną, a przez to koszty rekrutacji także. Złożone procesy i wymagania jakościowe prowadzą do wzrostu kosztów przeszkolenia pracowników. Bezdyskusyjnie pracownik jest dobrem bezcennym dla pracodawcy, dlatego warto o niego zadbać.

Ubezpieczenia podróżne

Wyjazd służbowy za granicę, chociaż często bardzo rutynowy i powtarzalny w swoim programie, bywa zaskakujący w swoim przebiegu. Nie bierzemy pod uwagę zagrożeń bo najczęściej nic złego się nie dzieje. Podkreślmy jednak słowo najczęściej. Statystyczne odniesienie tego słowa jest jak najbardziej adekwatne do sytuacji i do teorii ubezpieczeń. Ubezpieczamy się aby uchronić się przed niespodziewanymi zdarzeniami, które mogą wystąpić.

W przypadku pracowników, których ubezpieczymy na wyjazd z jednej strony chronimy ich zdrowie (ubezpieczenie NNW), ale także chronimy w efekcie firmę przed kosztami, które mogą powstać. Jeśli pracownik ucierpi w wypadku i znajdzie się w szpitalu, to związane z tym koszty jego leczenia obciążą pracodawcę. W ekstremalnych przypadkach koszty ratownictwa i koszty szpitalne, koszt transportu chorego lub zwłok do kraju mogą być liczone co najmniej w dziesiątkach tysięcy EURO, a bywa, że przekraczają 100TEURO.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego może pokryć część tych kosztów, ale charakter zdarzeń skutkujących działaniami medycznymi jest na tyle szeroki, że zakres kosztów jest trudny do przewidzenia. Tym samym warto zadbać o dodatkowe ubezpieczenie, które za stosunkowo niską składkę zapewni pracodawcy spokój i co ważne kontrolę nad kosztami działalności.

Dostępne rozwiązania różnią się zakresem i wysokością świadczeń oraz limitów odpowiedzialności poszczególnych ubezpieczycieli. Służymy pomocą w doborze odpowiedniej dla Państwa polisy.
Ubezpieczenia od porwania dla okupu (K&R)

Globalna gospodarka wiąże się z tym, że poszukujemy nowych rynków zbytu czy też nowych partnerów biznesowych. Tak zwane „rynki wschodzące” cechują się tym, że w wielu dziedzinach są jeszcze „dziewicze” i przez to dają największe możliwości zaistnienia potencjalnym inwestorom. Dlatego tam poszukuje się szans na rozwój sprzedaży. Bywa, że taki kraj rozwija się także dopiero teraz w sprawach bezpieczeństwa. Tymczasem przedstawiciele firm podróżują do tych krajów aby prowadzić rozmowy handlowe.

Porwania w celu uzyskania okupu to zjawisko całkiem często występujące w krajach Bliskiego Wschodu, Afryki czy Ameryki Południowej i Środkowej. Jednak z porwaniami mamy także do czynienia w krajach rozwiniętych. Nie inaczej jest w Polsce, gdzie również notuje się podobne zdarzenia. Oczywiście na mniejsza skalę. Tymczasem media podają, że na świecie dochodzi do nawet 20000 porwań rocznie. Można domniemywać, że o wielu porwaniach nie dowiadujemy się w ogóle, bo są utrzymywane w całkowitej tajemnicy w obawie o zdrowie i życie porwanych.

Ubezpieczenie kluczowych dla firmy managerów czyli członków zarządu czy rady nadzorczej, dyrektorów ale także specjalistów leży w oczywistym interesie tej firmy. W ostatnich latach w krajach rozwiniętych gospodarczo faktycznie nastąpił intensywny rozwój ubezpieczeń K&R (kidnap and ransom insurance). Panuje wręcz przekonanie, że poważne korporacje masowo ubezpieczają swoich managerów od tego ryzyka. Taka sytuacja może być niebezpieczna bo przecież wiedza, że można uzyskać okup od Ubezpieczyciela stanowi potencjalną zachętę dla porywaczy. Jeśli poszukują ofiary i łatwego okupu, to w pierwszej kolejności narażeni na porwanie będą biznesmeni z krajów rozwiniętych. Z tego powodu warto rozważyć zawarcie umowy ubezpieczenia K&R. Jednak z uwagi na powyższe informacje posiadanie podobnego ubezpieczenia powinno być utrzymane w ścisłej tajemnicy, tak samo jak sam proces ofertowania i zawarcia umowy powinien odbywać się za pośrednictwem zaufanego i dyskretnego partnera.

Zapraszamy.
Ubezpieczenia zdrowotne

Temat dostępu do lekarzy specjalistów jest od wielu lat szeroko dyskutowany w mediach. Codziennie dowiadujemy się , że kolejki do lekarzy specjalistów się wydłużyły i umawianie wizyty na cito jest możliwe za np. 6-18 miesięcy !!!

W rezultacie wszyscy korzystamy z wizyt lub badań prywatnych, za które trzeba płacić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych jednorazowo. Jeśli problem jest poważny to te kwoty ulegają zwielokrotnieniu.

W ramach programu ubezpieczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie, można rozwiązać wiele problemów związanych z niedoborem środków i specjalistów w publicznym systemie opieki medycznej.

Korzyści dla Pracowników:
- szybki, gwarantowany dostęp do lekarzy / specjalistów
- możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej
- możliwość leczenia we wszystkich placówkach medycznych w Polsce
- możliwość umawiania wizyt lekarskich za pośrednictwem 24 h Infolinii lub bezpośrednio w placówkach medycznych telefonicznie lub on - line
- brak konieczności skierowań do lekarzy specjalistów,

Korzyści dla Pracodawcy:
- kompleksowa organizacja Medycyny Pracy
- optymalizacja kosztów
- zmniejszenie liczby i długości zwolnień chorobowych
- zwiększenie motywacji Pracowników i ich przywiązania do firmy
- poprawa wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy na lokalnym rynku,
Ubezpieczenia grupowe na życie - narzędzie polityki kadrowej

Ubezpieczenia grupowe na życie stały się obecnie powszechnym narzędziem kreowania polityki kadrowej w przedsiębiorstwie. Dzisiaj pracodawcy chcący być pozytywnie postrzegani na rynku pracy oferują pracownikom wiele dodatkowych rozwiązań w ramach umowy o pracę. Ubezpieczenie na życie może być jedną z dodatkowych zachęt dla nowych pracowników i może decydować o wyborze tego, a nie innego pracodawcy. Może także stanowić element zmniejszający fluktuację kadr w dłuższym terminie. Świadomość, że pracuje się w firmie dbającej o interesy pracownika sprzyja stabilizacji zatrudnienia i przynosi firmie długofalowe korzyści. Dzięki temu zmniejszają się koszty rekrutacji i przeszkolenia nowych pracowników oraz wzrasta efektywność zespołu. Te argumenty będą zyskiwały na znaczeniu w najbliższych latach w związku ze zmieniającą się strukturą demograficzną naszego kraju. Już teraz wielu pracodawców zgłasza problemy z pozyskaniem odpowiedniej liczby adekwatnie przygotowanych pracowników. Konkurencja pracodawców w walce o pracownika będzie się nasilała, a zatem narzędzia zwiększające atrakcyjność pracodawcy jako podmiotu na rynku pracy będą nieodzowne.

Aktywna polityka marketingowa poszczególnych ubezpieczycieli powoduje, że ich przedstawiciele kontaktują się regularnie z pracodawcami na danym rynku. Każda firma zatrudniająca co najmniej kilkanaście osób otrzymuje wiele ofert i propozycji związanych z ubezpieczeniem pracowników. Taka formuła nie ułatwia jednak podjęcia decyzji o wyborze najodpowiedniejszej oferty. Każdy z oferentów przedstawia zalety swojego programu, mniej nieco koncentrując się na jego wadach. Aby ocenić zakres ubezpieczenia obiektywnie warto skorzystać z usług niezależnego eksperta jakim jest broker ubezpieczeniowy.

Firma Resident Broker korzysta z 20 letniego doświadczenia i kładzie nacisk w swej pracy przede wszystkim na obiektywną oceną dostępnych na rynku rozwiązań ubezpieczeniowych. Program grupowego ubezpieczenia na życie dla wybranej grupy pracowników powinien uwzględniać specyfiką firmy i występujące zagrożeniami w środowisku pracy. Jednak optymalny zakres ubezpieczenia, powinien zabezpieczać kompleksowo nie tylko pracowników, ale także ich rodziny na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych takich jak pobyt w szpitalu, poważne zachorowanie czy śmierć. Rynek oferuje szerokie możliwości w tym zakresie, ale przy obfitym wyborze warto poznać co kryje się za niuansami zapisów poszczególnych umów. Broker, jako niezależny ekspert, zwróci Państwu uwagę na te szczegóły co pozwoli uniknąć niespodzianek wynikających z treści pisanych „drobnym drukiem”. Zadba także o aspekt cenowy i pomoże dobrać najbardziej odpowiedni zakres ubezpieczenia.