Ubezpieczenie należności

Podpisałeś umowę, dostarczyłeś towar lub wykonałeś usługę, jednak pieniądze nie wpłynęły na Twoje konto w banku? Co poszło nie tak?

Niewypłacalność klientów lub przewlekły brak regulowania przez nich płatności to poważne ryzyko dla firm poszukujących nowych partnerów w biznesie. Również stali i wieloletni kontrahenci miewają poważne problemy z płynnością z powodu ciągłych zmian w globalnej gospodarce. Smutną prawdą jest, że największe straty z tytułu niezapłaconych należności generują dobrze znani i wieloletni klienci.

Jak zabezpieczyć firmę przed niewypłacalnością klienta?

Nowoczesne ubezpieczenie należności jest przede wszystkim narzędziem zmniejszającym ryzyko, ale także pozwala rozwijać sprzedaż poprzez odpowiedni dobór kontrahentów "mniejszego ryzyka" przy współpracy z Ubezpieczycielem.
Przykładowy program ubezpieczeniowey obejmuje:
- ocenę ryzyka poszczególnych kontrahentów
- monitoring ryzyka w trakcie współpracy
- prewencję w postaci wsparcie windykacyjnego Ubezpieczyciela
- wypłatę odszkodowania w przypadku niewypłacalności kontrahentów
- wspracie prawne w działaniach sądowych wobec dłużników

Co daje ubezpieczenie należności?

Wśród korzyści płynących z posiadania tego narzędzia należy wymienić:
- możliwość bezpiecznego rozwoju sprzedaży - ubezpieczyciel weryfikuje potencjalnych klientów,
- możliwość reagowania na zmiany sytuacji po stronie kontrahentów - Ubezpieczyciel informuje o negatywnych zjawiskach po stronie kontrahentów,
- wsparcie wyspecjalizowanych firm windykacyjnych i kancelarii prawnych - także w przypadku kontrahentów zagranicznych,
- zwiększenie płynności firmy - potwierdzonym faktem jest to, że kontrahenci regulują swoje zobowiązania w pierwszej kolejności wobec firm korzystających z ubezpieczenia należności,
- zwiększenie wiarygodności wobec instytuacji finansujących obrót gospodarczy - możliwość cesji w przypadku kredytu bankowego lub faktoringu

Jak skorzystać z ubezpieczenia należności?

Rynek ubezpieczeń obecnie przechodzi poważne zmiany i dlatego wsparcie brokera wyspecjalizowanego w ubezpieczeniu należności może być cenne.

Resident Broker działa od blisko 20 lat i specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, a nasz zespół tworzą również specjaliści w ubezpieczeniu należności.

Naszą ofertę adresujemy zarówno do firm korzystających już z ubezpieczenia należności handlowych jak i do tych firm, które dopiero zamierzają z tego narzędzia korzystać.

Jeśli firma korzysta już z ubezpieczenia należności

- przyglądamy się na ile zapisy obecnej umowy zostały dostosowane do specyfiki danej firmy,
- wskazujemy na słabe punkty oraz zagrożenia i niedostosowania które mogą skutkować brakiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela,
- proponujemy odpowiednie rozwiązania zmierzające do "uszczelnienia ochrony,
- na podstawie naszego rozpoznania rynku sugerujemy także dostępne rozwiązania poszerzające zakres ubezpieczenia

Jeśli firma zamierza dopiero zainteresować się ubezpieczeniem należności:

- zapoznajemy się ze specyfiką firmy i stosowanymi procedurami zarządzania należnościami,
- przygotowujemy program obejmujący pożądany zakres umowy ubezpieczenia, dostępne rozwiązania i sugerowane nietypowe zapisy wynikające ze specyfiki firmy

Następnie w przypadku obu grup firm:

- poszukujemy najlepszych ofert ubezpieczeń dostępnych w danym momencie na rynku,
- nagocjujemy z Ubezpieczycielami dostosowanie ofert do pożądanego kształtu i zakresu,
- doradzamy klientowi w zakresie wyboru najlepszej oferty,
- doprowadzamy do zawarcia umów ubezpieczenia,
- nade wszystko jednak dbamy o aspekt finansowy zmierzając do obniżenia kosztów ubezpieczenia

Po zawarciu umowy ubezpieczenia:

- organizujemy szkolenie z zakresu obsługi umowy pod kątem stosowanych procedur,
- służymy wsparciem merytorycznym wprzypadku zlecenia windykacji czy też zgłoszenia szkody
- pomagamy przy rozwiązywaniu problematycznych sytuacji w zakresie zarządzania ryzykiem